14 październik 2015r. – Grupa Zakupowa
W dniu 14 października 2015r. upoważniony Zamawiający - Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni – wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe dostawy gazu ziemnego na rok 2016 dla potrzeb uczestników Grupy Zakupowej:
OPEC Sp. z o.o. w Gdyni, Gmina Miasta Gdyni, Gmina Luzino, Gmina Puck, Gmina Miasto Reda, Gmina Miejska Rumia, Gmina Wejherowo, Gmina Władysławowo, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim, Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie, Teatr Wybrzeże, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku, Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr. Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie, Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku, Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku Sp. z o.o., Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku, SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku.
Planowany termin otwarcia ofert 19 listopad 2015r.
Dokumentacja dostępna jest na stronie Zamawiającego - tutaj.