06-07 październik 2015r. – XVI Kongres Gmin Wiejskich RP
W dniach 06-07 października 2015r. w Serocku odbył się XVI Kongres Gmin Wiejskich połączony z II Forum Skarbników. Podczas dwudniowego Kongresu odbyły się liczne debaty z udziałem m.in. przedstawicieli Władz kraju, Wójtów oraz Burmistrzów, podczas których omówiono zagadnienia związane z planowaniem w gminach, środowiskiem oraz finansami. Podsumowano również działania organizacji samorządowych oraz przyznano nagrody wyróżniającym się Wójtom i Burmistrzom. Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna prezentowała obecnym na Kongresie przedstawicielom Gmin swoją ofertę w zakresie audytów, zakupów energii elektrycznej i gazu, sporządzania planów gospodarki niskoemisyjnej oraz projektów założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.