05 październik 2015r. – Elbląska Grupa Zakupowa
W dniu 05 października 2015r. w Urzędzie Gminy Elbląg miało miejsce uroczyste podpisanie umów na dostawy energii elektrycznej na rok 2016. We wspólnym przedsięwzięciu udział wzięło 9 zamawiających.
Zamówienie udzielone zostało wykonawcy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie.