30 wrzesień 2015r. – Łęczycka Grupa Zakupowa
W dniu 30 września 2015r. upoważniony Zamawiający - Gmina Miasto Łęczyca – wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy energii elektrycznej na rok 2016 dla potrzeb uczestników Łęczyckiej Grupy Zakupowej.
Planowany termin otwarcia ofert 05 listopad 2015r.
Dokumentacja dostępna jest na stronie Zamawiającego - tutaj.