23 wrzesień 2015r. – Łomżyńska Grupa Zakupowa
W dniu 23 września br. w Starostwie Powiatowym w Łomży nastąpiło uroczyste podpisanie umów na dostawy energii elektrycznej na rok 2016.
Powiat Łomżyński już po raz trzeci pełnił rolę Lidera Grupy Zakupowej. w imieniu własnym oraz uczestników grupy zakupowej przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
Zamówienie udzielone zostało w dwóch częściach. Najkorzystniejsze oferty złożyli:
Na część I zamówienia – dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów – firma NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie,
Na część II zamówienia – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego – RWE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.