21 wrzesień 2015r. – Tucholska Grupa Zakupowa
W dniu 21 września br. w siedzibie Lidera Grupy Zakupowej - Gminy Cekcyn nastąpiło uroczyste podpisanie umów na dostawy energii elektrycznej na rok 2016.
Po raz kolejny Gmina Cekcyn, jako upoważniony Zamawiający, w imieniu wszystkich uczestników Porozumienia w sprawie wspólnego zakupu energii elektrycznej, przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert.
Zamówienie udzielone zostało w dwóch częściach. Najkorzystniejsze oferty złożyli:
Na część I zamówienia – dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów – firma Ecoergia sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
Na część II zamówienia – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego – RWE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.