16 wrzesień 2015r. – Grupa Zakupowa NORDA
W dniu 16 września 2015r. Gmina Miasta Gdyni działając w imieniu własnym oraz uczestników Porozumienia w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia przekazała do DUUE ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej na rok 2016.
Postępowanie prowadzone jest pod nazwą Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Miasta Gdyni i jej jednostek organizacyjnych oraz innych Gmin, w tym działających w partnerstwie: Metropolitalne Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów - NORDA wraz z innymi gminami i powiatami, a także z jednostkami organizacyjnymi i spółkami komunalnymi tych gmin i powiatów oraz Akademią Morską w Gdyni, w 2016.
Planowany termin otwarcia ofert 12 październik 2015r.
Pełna dokumentacja dostępna jest na stronie zamawiającego - tutaj.