11 wrzesień 2015r. – Gryficka Grupa Zakupowa
W dniu 11 września br. w DUUE opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawy energii elektrycznej w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. dla potrzeb grupy zakupowej.
Pełna dokumentacja dostępna jest na stronie Upoważnionego Zamawiającego – Powiatu Gryfickiego. - tutaj.
Planowany termin otwarcia ofert 20 październik 2015r..