27 sierpień 2015r. - Grupa Zakupowa – jednostki z terenu Powiatu Lipnowskiego
W dniu 27 sierpnia 2015r. W DUUE opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu. Gmina Wielgie, działając w imieniu własnym oraz pozostałych uczestników Grupy Zakupowej, ogłosiła przetarg na dostawy energii elektrycznej na rok 2016. Zamówienie udzielone zostanie w dwóch częściach.
Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 07 października 2015r.
Pełna dokumentacja znajduje się na stronie Gminy Wielgie - tutaj.