01 sierpień 2015r. - Gorzowska Grupa Zakupowa
W dniu 01 sierpnia 2015r. W DUUE opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu. Miasto Gorzów Wielkopolski, działając w imieniu własnym oraz pozostałych uczestników Grupy Zakupowej, ogłosiło przetarg na dostawy energii elektrycznej w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
Zamówienie udzielone zostanie w dwóch częściach:
I część – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów
II część – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego.
Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 07 września 2015r.
Kompletna dokumentacja - tutaj.