11 czerwiec 2015r. - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
W związku z tworzonym opracowaniem Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzyń nad Wisłą zorganizowano spotkanie Interesariuszy, w którym uczestniczył między innymi Burmistrz – Jacek Waśko, Zastępca Burmistrza – Marzena Niekraś, Radni, Sołtysi, a także Przedstawiciele Wspólnot Mieszkaniowych, Reprezentanci Jednostek publicznych oraz Pracownicy Urzędu. Przedstawiciel Pomorskiej Grupy Konsultingowej S.A. - Pan Romuald Meyer przedstawił zagadnienia dotyczące realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej, planowanych działań inwestycyjnych oraz wskazał na konieczność udziału społeczeństwa w tworzeniu opracowania.