29 maj 2015r. – Chojnicka Grupa Zakupowa
W dniu 29 maja 2015r. w Starostwie Powiatowym w Chojnicach nastąpiło uroczyste podpisanie umów sprzedaży energii elektrycznej dla potrzeb uczestników Chojnickiej Grupy Zakupowej, której Liderem – Upoważnionym Zamawiającym - był Powiat Chojnicki.
Wspólny projekt polegający na „grupowym przetargu” zamawiający zrealizowali już po raz trzeci.
Przedmiotem zamówienia była dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2015r. do 31.12.2016r. Zamówienie udzielone zostało w dwóch częściach: