04 maj 2015r. – Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gmin Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - szkolenie.
Dnia 04 maja 2015 roku w Jaśle odbyło się szkolenie dla Pracowników Gmin uczestniczących w projekcie „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gmin Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. W szkoleniu uczestniczyło ponad 40 osób.
Zebranych powitał Pan Andrzej Czarnecki – Przewodniczący Zarządu Związku. Pan Romuald Meyer – Dyrektor Zarządzający PGK SA omówił zakres merytoryczny szkolenia, cele dydaktyczne oraz przedstawił Wykładowców. Część merytoryczną poprowadził Pan Piotr Pawelec z Jasła posiadający duże doświadczenie w zakresie szkoleń związanych z PGN i OZE.