29 kwiecień 2015r. - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubanie
Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. w Bydgoszczy jest wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubanie. W związku z realizacją umowy zorganizowano spotkanie Interesariuszy dotyczące Planu gospodarki niskoemisyjnej. Przedstawiciel PGK SA Pan Romuald Meyer omówił zagadnienia odnoszące się do udziału społeczeństwa w tworzeniu i realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej.
Szczegóły dotyczące programu - tutaj.