21 kwiecień 2015r. – Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Wałcz
Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. w Bydgoszczy jest wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Wałcz. W dniu 21 kwietnia 2015 roku, zgodnie z umową na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej, przeprowadzono szkolenie dla pracowników Urzędu.
Zorganizowano również spotkanie Interesariuszy, na którym Pan Romuald Meyer z PGK SA przedstawił zagadnienia odnoszące się do udziału społeczeństwa w tworzeniu i realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej.
Szczegóły dotyczące projektu - tutaj.