13 kwiecień 2015r. - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łęknica
Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. z Bydgoszczy opracowuje Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łęknica. W związku z realizacją umowy zorganizowano spotkanie Interesariuszy, w którym uczestniczyli mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele placówek oświatowych. Pan Romuald Meyer z PGK SA przedstawił zagadnienia odnoszące się do udziału społeczeństwa w tworzeniu i realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej.
W ramach przedmiotu umowy, w dniu 23 marca 2015r., przeprowadzono szkolenie pracowników Urzędu Gminy.
Szczegóły dotyczące projektu - tutaj.