27 marzec 2015r. – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ostrów Wielkopolski
Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. w Bydgoszczy opracowuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ostrów Wielkopolski. Opracowanie PGN jest dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach IX Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjne.
W dniu 27 marca 2015 r. przeprowadzono szkolenie pracowników Urzędu Gminy. Zorganizowano również spotkanie z mieszkańcami, przedstawicielami szkół oraz jednostek publicznych.
Szczegóły dotyczące projektu - tutaj.