24 marzec 2015r. – Inowrocławska Grupa Zakupowa
W dniu 24 marca br. w Urzędzie Gminy Inowrocław nastąpiło uroczyste podpisanie umów sprzedaży energii elektrycznej dla potrzeb uczestników Inowrocławskiej Grupy Zakupowej, której Liderem – Upoważnionym Zamawiającym była po raz kolejny Gmina Inowrocław.
Wspólny projekt polegający na „grupowym przetargu” zamawiający zrealizowali już po raz trzeci.
Przedmiotem zamówienia była dostawa energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy. Zamówienie udzielone zostało w dwóch częściach: