05 marzec 2015r. – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Włocławek
Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. w Bydgoszczy realizuje zadanie polegające na opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Włocławek.
Gmina Miasta Włocławek na opracowanie PGN uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach IX Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjne.
W związku z tworzonym opracowaniem w dniu 5 marca 2015 r. w Urzędzie Miasta Włocławek odbyło się szkolenie pracowników Urzędu Miasta oraz spotkanie Interesariuszy. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele szkół i pracownicy Urzędu Miasta. Pan Romuald Meyer z PGK SA przedstawił zagadnienia odnoszące się do udziału społeczeństwa w tworzeniu i realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej.
Szczegóły dotyczące projektu - tutaj.