04/06 marzec 2015r. – Grupa Zakupowa – Lider Gmina Biała Piska
W dniach 04 i 06 marca br. odbyło się uroczyste podpisanie umów sprzedaży energii elektrycznej dla potrzeb uczestników Grupy Zakupowej, której Liderem – Upoważnionym Zamawiającym była po raz kolejny Gmina Biała Piska.
Wspólny projekt polegający na „grupowym przetargu” zamawiający zrealizowali po raz czwarty.
Przedmiotem zamówienia była dostawa energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy. Zamówienie udzielone zostało w dwóch częściach: