02 marzec 2015r. – Świecka Grupa Zakupowa
W dniu 02 marca br. w Urzędzie Miejskim w Świeciu odbyło się podpisanie umów sprzedaży energii elektrycznej dla potrzeb uczestników Świeckiej Grupy Zakupowej.
Wspólny projekt polegający na „grupowym przetargu” zamawiający zrealizowali po raz trzeci. Liderem (upoważnionym Zamawiającym, który w imieniu uczestników Porozumienia przeprowadził całą procedurę w trybie przetargu nieograniczonego) była po raz kolejny Gmina Świecie.
Przedmiotem zamówienia była dostawa energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy o łącznym szacunkowym wolumenie 27.386,98 MWh.

Zamówienie udzielone zostało w dwóch częściach: