19 luty 2015r. – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gostyń
Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. w Bydgoszczy opracowuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gostyń. Opracowanie PGN jest dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach IX Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjne. W związku z tworzonym opracowaniem w dniu 19 lutego 2015 r. odbyło się spotkanie Interesariuszy, na którym Pan Romuald Meyer zaprezentował między innymi powody, dla których opracowuje się PGN oraz cele jakim dokument ma służyć. Przeprowadzono również szkolenie dla Pracowników Urzędu, z zakresu projektu.
Szczegóły dotyczące projektu - tutaj.