27 styczeń 2015r. – Bydgoska Grupa Zakupowa
W dniu 27 stycznia br. w Urzędzie Miasta Bydgoszczy odbyło się uroczyste podpisanie umów sprzedaży energii elektrycznej dla potrzeb uczestników Bydgoskiej Grupy Zakupowej.
Wspólny projekt polegający na „grupowym przetargu” zamawiający zrealizowali po raz czwarty. Liderem (upoważnionym Zamawiającym, który w imieniu uczestników Porozumienia przeprowadził całą procedurę w trybie przetargu nieograniczonego) było po raz kolejny Miasto Bydgoszcz.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy o łącznym szacunkowym wolumenie 70.714 MWh.
Zamówienie udzielone zostało w dwóch częściach: