21 styczeń 2015r. – Spotkanie z mieszkańcami i szkolenia dla pracowników UM w związku z realizacją projektu Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło.
W dniu 21 stycznia 2015 roku, zgodnie z umową na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło, przeprowadzono szkolenie dla 5 pracowników Urzędu z zakresu obejmującego: efekt cieplarniany i regulacje ponadnarodowe w zakresie niskiej emisji, prawo krajowe z zakresu planowania energetycznego w gminach, zakres rzeczowy i procedura uchwalania planu gospodarki niskoemisyjnej. Uczestnicy szkolenia zgłaszali sugestie odnoszące się do uwzględnienia inwestycji w obszarze oświetlenia drogowego w ramach zadań zdefiniowanych w planie gospodarki niskoemisyjnej.
Tego samego dnia, z udziałem Pana Burmistrza Stanisława Maciaszka, odbyło się spotkanie Interesariuszy, dotyczące Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło. W spotkaniu uczestniczyło około 50 mieszkańców, przedsiębiorców, dyrektorów szkół i pracowników Urzędu Miejskiego. Pan Romuald Meyer z PGK S.A. przedstawił zagadnienia odnoszące się do udziału społeczeństwa w tworzeniu i realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej.
Artykuł w serwisie informacyjnym - tutaj