26 listopad 2014r. – Grupa zakupowa Lider Miasto Kowal
W dniu 26 listopada 2014r. w Urzędzie Miasta w Kowalu – siedzibie Lidera Grupy Zakupowej – nastąpiło uroczyste podpisanie umów sprzedaży energii elektrycznej na rok 2015.
Zamówienie udzielone zostało w dwóch częściach:
Na Część I – dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PKP Energetyka SA z siedzibą w Warszawie,
Na Część II – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ENERGA-OBRÓT SA z siedzibą w Gdańsku.