26 listopad 2014r. – Grupa Zakupowa Lider Gmina Miasta Gdyni
W dniu 26 listopada 2014r. miało miejsce uroczyste podpisanie umów sprzedaży energii elektrycznej. Wspólny przetarg pod nazwą Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Miasta Gdyni i jej jednostek organizacyjnych oraz innych gmin, w tym działających w Partnerstwie: Metropolitalne Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów – NORDA w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 przeprowadzony został przez Gminę Miasta Gdyni.
Grupowy zakup energii, w którym uczestniczyło 24 zamawiających, przeprowadzony został po raz drugi.
Zamówienie udzielone zostało w dwóch częściach:
Na Część I – dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Energia dla Firm sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
Na Część II – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ENEA SA z siedzibą w Warszawie.