19 listopad 2014r. – Łomżyńska Grupa Zakupowa
W dniu 19 listopada 2014r. w Starostwie Powiatowym w Łomży – siedzibie Lidera Grupy Zakupowej Powiatu Łomżyńskiego nastąpiło uroczyste podpisanie umów sprzedaży energii elektrycznej na rok 2015.
Zamówienie udzielone zostało w dwóch częściach:
Na Część I – dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PGE Obrót SA z siedzibą w Rzeszowie,
Na Część II – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma RWE Polska SA z siedzibą w Warszawie.