13 listopad 2014r. – Wałecka Grupa Zakupowa
W dniu 13 listopada 2014r. w siedzibie Lidera Grupy Zakupowej - Powiatu Wałeckiego - w Starostwie Powiatowym w Wałczu nastąpiło uroczyste podpisanie umów sprzedaży energii elektrycznej na rok 2015.
Zamówienie udzielone zostało w dwóch częściach:
Na Część I – dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Corrente Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim,
Na Część II – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Tauron Sprzedaż sp. z o.o z siedzibą w Krakowie.