06 listopad 2014r. – Gorzowska Grupa Zakupowa
W dniu 06 listopada 2014r. w siedzibie Lidera Grupy Zakupowej (upoważnionego zamawiającego), tj. w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nastąpiło uroczyste podpisanie umów sprzedaży energii elektrycznej na rok 2015.
Wspólny projekt 36. zamawiających, polegający na przeprowadzeniu postępowania (w trybie przetargu nieograniczonego) na wybór dostawcy energii elektrycznej, uczestnicy Grupy Zakupowej przeprowadzili po raz drugi.
Zamówienie udzielone zostało w dwóch częściach:
Na Część I – dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Corrente Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim,
Na Część II – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu.