30 październik 2014r. – Tucholska Grupa Zakupowa – podpisanie umów
W dniu 30 października 2014r. w Urzędzie Gminy Cekcyn nastąpiło uroczyste podpisanie umów sprzedaży energii elektrycznej na rok 2015. Zamawiający po raz drugi przeprowadzili wspólny projekt polegający na przeprowadzeniu postępowania (w trybie przetargu nieograniczonego) na wybór dostawcy energii elektrycznej.
Zamówienie udzielone zostało w dwóch częściach:
Część I – dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie,
Część II – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Tauron Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.