20 październik 2014r. – Grupa Zakupowa –
Lider Gmina Miasto Gołańcz
W dniu 20 października 2014r. w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz nastąpiło uroczyste podpisanie umów sprzedaży energii elektrycznej na rok 2015. Zamawiający już po raz drugi przeprowadzili wspólnie projekt polegający na przeprowadzeniu postępowania (w trybie przetargu nieograniczonego) na wybór dostawcy energii elektrycznej.
Zamówienie udzielone zostało w dwóch częściach:
Część I – dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Corrente sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim,
Część II – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Energa-Obrót S.A. z siedzibą w Gdańsku.