13 październik 2014r. – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Gmina Żary
Dnia 13 października 2014r. w Urzędzie Miejskim w Żarach odbyło się spotkanie Interesariuszy „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Żary o statusie miejskim”.
Zgodnie z ustaleniami Wykonawca przekazał przygotowane opracowanie celem wyłożenia do uwag mieszkańców, na okres 21 dni. Następnie odbyła się prezentacja, w trakcie której Dyrektor Zarządzający PGK SA Pan Romuald Meyer omówił zagadnienia związane z zakresem opracowania oraz przedstawił możliwości jakie daje opracowanie takiego dokumentu zarówno mieszkańcom, jak i Gminie.