10 październik 2014r. – Gryficka Grupa Zakupowa
W dniu 10 października 2014r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej pn. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gryfickiej Grupy Zakupowej w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015.
Zamówienie udzielone zostanie w dwóch częściach.
Planowany termin składania i otwarcia ofert 17.11.2014r.