08 październik 2014r. – Spotkanie Zespołu ds. Realizacji projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry” oraz Spotkania Interesariuszy”
Dnia 08 października 2014r. w Urzędzie Miasta w Tarnowskich Górach odbyło się spotkanie Zespołu ds. Realizacji projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry” z przedstawicielami Wykonawcy – Pomorskiej Grupy Konsultingowej S.A.
W trakcie spotkania Przedstawiciele PGK SA zaprezentowali wstępną wersję Bazy. Uczestnikom przedstawiono także wnioski, które pojawiły się w trakcie ankietyzacji. Ponadto omówiono warunki dalszej współpracy oraz sposoby przekazywania informacji pomiędzy Członkami Zespołu a Wykonawcą.
Po zakończonym zebraniu Zespołu ds. Realizacji projektu odbyło się spotkanie z Interesariuszami Planu gospodarki niskoemisyjnej. Przedstawiciele Wykonawcy, po zakończonej prezentacji odpowiadali na pytania uczestników, które dotyczyły między innymi odnawialnych źródeł energii, sposobów dofinansowania inwestycji oraz struktury i dokładności tworzonego opracowania.
W trakcie spotkania uzgodniono przekazanie przez PGK SA Karty zgłoszenia projektu, która została udostępniona na stronie internetowej. Otrzymane propozycje działań zostaną uwzględnione w tworzonym dokumencie.
Artykuł w serwisie informacyjnym Urzędu Miejskiego - tutaj