03 październik 2014r. – Giżycka Grupa Zakupowa
W dniu 03 października 2014r. w Starostwie Powiatowym w Giżycku nastąpiło uroczyste podpisanie umów sprzedaży energii elektrycznej dla potrzeb Giżyckiej Grupy Zakupowej na okres 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
Zamówienie udzielone zostało w dwóch częściach:
Najkorzystniejszą ofertę na część I – dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów złożył wykonawca Corrente sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim.
Najkorzystniejszą ofertę na część II – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego złożył wykonawca RWE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.