27 wrzesień 2014r. – Aleksandrowsko-Radziejowska Grupa Zakupowa
W DUUE opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Aleksandrowsko-Radziejowskiej Grupy Zakupowej w okresie 01.01.2015 – 31.12.2015. Postępowanie prowadzone jest przez Miasto Aleksandrów Kujawski.
Pełna dokumentacja dostępna jest na stronie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego.
Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 03.11.2014 r.