23 wrzesień 2014r. – Żnińska Grupa Zakupowa
W dniu 23 września r. w DUUE opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na zakup energii elektrycznej w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2016r. Postępowanie prowadzone jest przez Powiat Żniński.
Termin otwarcia ofert – 06.11.2014 r.
Pełna dokumentacja dostępna jest na stronie Powiatu Żnińskiego.