15 wrzesień 2014r. – Sławieńska Grupa Zakupowa
Dnia 15 września 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Sławnie nastąpiło uroczyste podpisanie umów sprzedaży energii elektrycznej.
Wspólny projekt polegający na grupowym zakupie energii elektrycznej zamawiający zrealizowali po raz drugi. W skład Grupy zakupowej weszły nw. jednostki samorządu terytorialnego: