19 sierpień 2014r. – Grupa Zakupowa – Lider Miasto i Gmina Gołańcz
W dniu 19 sierpnia 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb zamawiających w ramach Grupy Zakupowej, której Liderem jest Miasto i Gmina Gołańcz. Dostawy odbywać się będą w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
Zamówienie udzielone zostanie w dwóch częściach.
Planowany termin składania i otwarcia ofert 29.09.2014r.
Pełna dokumentacja znajduje się na stronie upoważnionego zamawiającego.