18 sierpień 2014r. – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żary
o statusie miejskim
Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. w Bydgoszczy realizuje zadanie polegające na opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żary o statusie miejskim.
Gmina Żary na opracowanie PGN uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach IX Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej.
Szczegóły dotyczące projektu - tutaj