30 lipiec 2014r. – Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach
W dniu 30 lipca 2014 roku o godzinie 12.00 w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach odbyło się spotkanie Interesariuszy związanych z projektem „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry”.
Spotkanie otworzył naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Pan Adam Mrugacz. Podziękował za liczne przybycie (w spotkaniu uczestniczyło 38 osób) wszystkich zainteresownych: operatorów sieci, sprzedawców energii, przedsiębiorców, mieszkańców oraz Radnych i Kierownictwa Urzędu Miejskiego: Zastępców Burmistrza Pani Jolanty Tuszyńskiej i Pana Piotra Skrabaczewskiego, Skarbnika Pani Janiny Namysło, Sekretarza Miasta Pani Aleksandry Gajdy.
Pan Naczelnik przybliżył zebranym cel spotkania oraz poinformował o wyborze wykonawcy projektu (Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. z siedzibą w Bydgoszczy) i podpisaniu umowy z Wykonawcą. W części merytorycznej Dyrektor Zarządzający PGK SA Pan Romuald Meyer omówił zagadnienia związane z prawnym usytuowaniem planu, jego genezą, celami jakim ma służyć oraz koniecznością udziału wszystkich zainteresowanych (Interesariuszy) w gromadzeniu informacji niezbędnych do jego opracowania. Pan Romuald Meyer szczególnie podkreślił konieczność szerzenia edukacji ekologicznej i podnoszenia świadomości społecznej. Kierownik Projektu Pan Stanisław Kryszewski omówił konstrukcję Planu, mechanizm budowy bazy danych oraz znaczenie mierników służących do pomiaru poziomu emisji. Zaapelowano o sprawne przekazywanie odpowiedzi na ankiety. W bezpośredniej rozmowie ze Skarbnikiem Miasta określono sposób definiowania zamierzeń inwestycyjnych oraz konieczność ich uwzględnienia w WPF.