02 lipca 2014 r. – Konferencja w Urzędzie Gminy w Morawicy dla Obwodu Winnickiego (Ukraina)
Ukraina zajmuje 76 pozycję (2011 r.) w rankingu HDI (Human Development Index) prowadzonym przez UNDP, który corocznie monitoruje społeczno-gospodarczy rozwój państw świata. Proklamowana w 1991 roku niepodległość Ukrainy zainicjowała proces długotrwałych wewnętrznych przemian społecznych, gospodarczych i politycznych. Ze względu na sąsiedztwo i znaczenie geopolityczne Ukraina pozostaje ważnym partnerem Polski w regionie. Od 2006 roku kraj ten jest jednym z priorytetowych biorców polskiej pomocy rozwojowej. Uzyskane w 2007 roku przez Polskę i Ukrainę prawo do organizacji mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 stało się dodatkowym impulsem do ściślejszej współpracy administracji obu krajów. W 2013 r. na rzecz Ukrainy podjęto 21 projektów, w tym 13 projektów wyłonionych w konkursie Polska pomoc rozwojowa 2013 (na kwotę 3,7 mln PLN), a 8 realizowanych z udziałem organów polskiej administracji centralnej (na kwotę 1,9 PLN).
W ramach projektu dotyczącego działań związanych w szczególności z podniesieniem kompetencji służb i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ludności, zarządzanie kryzysowe i ochronę środowiska naturalnego PGK SA przeprowadziła szkolenie dla samorządowców z Obwodu Winnickiego. Szkolenie obejmowało:
1) Prawne i organizacyjne aspekty tworzenia planów gospodarki niskoemisyjnej,
2) Metodologia zbierania informacji i tworzenia bazy danych.
Szkolenie było częścią projektu polskiej pomocy dla Ukrainy nadzorowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.