30 czerwiec 2014r. – Mikro i małe instalacje OZE – prezentacja dla Związku Gmin Regionu Kutnowskiego
Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. została zaproszona na spotkanie członków Związku Gmin Regionu Kutnowskiego. Związek Gmin Regionu Kutnowskiego został założony w 1993 roku. Obecnie w skład Związku wchodzi 10 gmin z powiatu kutnowskiego: Gmina Bedlno, Gmina Dąbrowice, Gmina Krośniewice, Gmina Krzyżanów, Gmina Kutno, Gmina Łanięta, Gmina Nowe Ostrowy, Gmina Oporów, Gmina Strzelce, Gmina Żychlin, Miasto Kutno oraz 4 gminy z sąsiadującego powiatu łęczyckiego: Gmina Daszyna, Gmina Góra Św. Małgorzaty, Gmina Grabów, Gmina Witonia.
W ramach działań proekologicznych zapewniających zrównoważony rozwój regionu, a także organizowania i wdrażania systemu informacji o możliwości rozwoju regionu i współpracy ponadregionalnej z wykorzystaniem pomocowych funduszy unijnych i innych funduszy zewnętrznych przedstawiciel pomorskiej Grupy Konsultingowej S.A. z siedzibą w Bydgoszczy - pan Romuald Meyer zaprezentował: „Aspekty prawne i ekonomiczne związane z mikro i małymi instalacjami OZE”.
Zebrani Wójtowie i burmistrzowie byli zainteresowani możliwościami uzyskania finansowania dla poszczególnych kategorii OZE. Część gmin wchodzących w skład Związku Gmin Regionu Kutnowskiego uczestniczy w realizowanych przez PGK SA projektach energetycznych.
Spotkanie podsumował Przewodniczący Zgromadzenia Prezydent Kutna mgr inż. Zbigniew Burzyński, który stwierdził, że pomimo natłoku obowiązków w roku wyborczym należy wykorzystać możliwość do poszerzenia wiedzy o OZE, w sytuacji kiedy gospodarka niskoemisyjna staje się priorytetem w planowanym wydatkowaniu środków z UE.