15/16 maj 2014r. – XXVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP w Poznaniu.
W dniach 15-16 maja br. PGK SA uczestniczyła w XXVIII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich RP . W spotkaniu uczestniczyło ponad 270 samorządowców i gości. Po udzieleniu absolutorium i planu budżetu na 2014 rok delegaci wzięli udział w debatach merytorycznych na temat oświaty, gospodarki odpadami, odnawialnych źródeł energii, gospodarki wodno-ściekowej, finansowaniu obszarów wiejskich z funduszy europejskich w latach 2014-2020. Na naszym stoisku informacji udzielali: Romuald Meyer, Hanna Trytek i Robert Krajnik. W tym roku koncentrowaliśmy się na możliwościach uczestnictwa PGK SA w projektach odnoszących się do aspektów prawnych i organizacyjnych związanych z tworzeniem instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii OZE. Odnotowaliśmy bezpośrednie rozmowy naszych przedstawicieli z reprezentantami 113 gmin.