26 kwiecień 2014r. – Gmina Morawica – przetarg na zakup energii elektrycznej.
W dniu 26 kwietnia br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Morawica oraz reprezentowanych jednostek gminy i instytucji. Dostawy o łącznym szacowanym wolumenie 2.762,05 MWh odbywać się będą w okresie od 01.08.2014 r. do 31.07.2015 r.
Planowany termin składania i otwarcia ofert 05.06.2014r.