04 marzec 2014r. – Grupa Zakupowa – Lider Gmina Biała Piska
Dnia 04 marca 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Piskiej nastąpiło uroczyste podpisanie umów sprzedaży energii elektrycznej.
Zamówienie udzielone zostało w dwóch częściach: część I zamówienia – dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów oraz część II zamówienia – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego. W obu przypadkach najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie Oddział z siedzibą w Białymstoku.
We wspólnym projekcie uczestniczyło 20 zamawiających. Grupowy zakup odbył się już po raz trzeci. W skład grupy weszli: