28 luty 2014 r. – Kętrzyńska Grupa Zakupowa
Dniu 28 lutego 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie miało miejsce uroczyste podpisanie umów sprzedaży energii elektrycznej. Zamówienie udzielone zostało w dwóch częściach: część I zamówienia – dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów oraz część II zamówienia – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich uczestników Grupy Zakupowej oraz dostawców PGE Obrót S.A. oraz CORRENTE spółka z o.o. Wszystkich zebranych powitał Pan Tadeusz Mordasewicz Starosta Kętrzyński. Wyraził zadowolenie z skutecznego rozstrzygnięcia kolejnego, już trzeciego przetargu.
Przedstawiciel PGK S.A. Pan Romuald Meyer poinformował o przygotowaniach do rozszerzenia oferty o nowe rodzaje produktów oraz zaakcentował ważność gospodarki energetycznej, szczególnie ograniczenie emisji substancji szkodliwych w obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej obejmującej lata 2014 – 2020.