30 styczeń 2014r. – Inowrocławska Grupa Zakupowa
W dniu 30 stycznia br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Inowrocławskiej Grupy Zakupowej w okresie od 01.05.2014 r. do 30.04.2015 r. o łącznym szacowanym wolumenie 7.005,42 MWh.
Wspólne przedsięwzięcie, polegające na grupowym zakupie energii elektrycznej, zamawiający realizują już po raz drugi.
Liderem Grupy Zakupowej, w skład której wchodzą nw. zamawiający, jest Gmina Inowrocław
Planowany termin składania i otwarcia ofert 10.03.2014r.