21 styczeń 2014r. – Bydgoska Grupa Zakupowa
Dnia 21 stycznia 2014 r. w Urzędzie Miasta Bydgoszczy miało miejsce uroczyste podpisanie umów sprzedaży energii elektrycznej. Wspólny przetarg na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej zamawiający przeprowadzili po raz trzeci.
Umowy podpisano w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony) na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Bydgoskiej Grupy Zakupowej w okresie 01.03.2014r. do 28.02.2015r.
W postępowaniu ogłoszonym w roku 2013 Liderem grupy, w której uczestniczyło 11 zamawiających, było Miasto Bydgoszcz.
Zamówienie udzielone zostało w dwóch częściach:
1. najkorzystniejszą ofertę na wykonanie części I zamówienia – dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów - złożyła spółka Corrente sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim,
2. najkorzystniejszą ofertę na wykonanie części II zamówienia – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego - złożyła spółka Tauron sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.