26 listopad 2013r. - Grupa Zakupowa Kowalewo Pomorskie
W dniu 26 listopada 2013 r. w Sali Witrażowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim odbyło się uroczyste podpisanie umów sprzedaży energii elektrycznej. Już po raz drugi Gmina Kowalewo Pomorskie pełniła rolę Lidera Grupy Zakupowej w skład której weszły nw. samorządy:
Przedmiotem zamówienia była dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2014r. do 30.06.2015r. o łącznym szacowanym wolumenie 5.028,51 MWh.
Najkorzystniejszą ofertę na realizację dwóch części zamówienia złożyła spółka PKP Energetyka S.A.